Actara 25WG (21g) – Thuốc trừ sâu Syngenta

Thuốc trừ sâu rầy Actara 25WG đặc trị các loại rầy nâu, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ, rệp, bọ phấn, rầy mềm, rầy chổng cánh, rầy bông xoài.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm