Moi Oc 6GR (400g) – Thuốc trừ ốc đặc hiệu

Moi Oc 6GR là sản phẩm Thuốc trừ ốc đặc hiệu chuyên trị các loại ốc gây hại ở Lan và cây trồng: Ốc sên, ốc bưu, ốc ma,..

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm