Moi Oc 12AB (1kg) – Thuốc trừ ốc đặc hiệu

Moi Oc 12AB là sản phẩm thuốc trừ ốc, chuyên trị các loại ốc gây hại ở nhiều loại cây trồng: Ốc sên, ốc bưu vàng, ốc ma, ốc quắn, ốc nhớt,…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm