Sofit 300EC (500ml) – Thuốc diệt cỏ Syngenta

29,900 

Sofit 300EC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, được sử dụng trong diệt trừ cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, chác, lác và đặc biệt là lúa cỏ.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm