Vithafit 300EC (480ml) – Thuốc trừ cỏ

Vithafit 300EC dùng trong diệt trừ các loại cỏ đuôi phụng, lồng vực (cỏ gạo), cỏ chát, cỏ lác, lúa cỏ cho lúa gieo thẳng (sạ) và lúa cấy.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm