Ronstar 25EC (480ml) – Thuốc trừ cỏ Bayer

Thuốc diệt cỏ Ronstar 25EC chuyên trừ cỏ trên lúa sạ khô, lúa cấy, đậu phộng, diệt sạch cả 3 nhóm cỏ: cỏ hòa bản, cỏ chác lác, cỏ lá rộng.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm