Destruc 800WP (100g) – Thuốc diệt cỏ

Destruc 800WP – Thuốc cỏ diệt trừ hữu hiệu nhiều loại cỏ thuộc nhóm hòa bản và lá rộng hàng niên mọc từ hạt như lồng vực, đuôi phụng, mần trầu, bông tua, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ mực, cỏ hôi…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm