Mizin 50WP (400ml) – Thuốc diệt cỏ

Mizin 50WP là thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất là Atrazine chuyên sử dụng cho ruộng BẮP, DỨA, MÍA có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm