Tachigaren 30SL (480ml) - Thuốc điều hòa sinh trưởng | Phân Dơi Số 1

Tachigaren 30SL (480ml) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

Tachigaren 30SL có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

Tư Vấn Mua Hàng