Super Cultar Mix 15WP (1kg) – Điều hòa sinh trưởng

Kích thích lúa đẻ nhiều nhánh, làm tăng số chồi hữu hiệu, tăng số bông trên cây, giúp tăng năng suất lúa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm