Toba-Jum 20WP (1kg) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

Toba-Jum 20WP giúp phân hóa mầm hoa rõ ràng, thúc đẩy quá trình ra hoa. Khống chế sự phát triển chiều cao cây, hạn chế đổ ngã.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm