Lacasoto 4SP (100g) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

Thuốc tăng trưởng sinh học chuyên dùng cho giai đoạn lúa trổ, giúp vô gạo cực nhanh tăng số hạt chắc trên bông.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm