BrightStar 25SC (1 lít) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

BrightStar 25SC là chất điều hòa sinh trưởng giúp tăng khả năng đẻ nhánh, thân rạ ngắn lại, cây lúa cứng cáp chống đổ ngã, tăng năng suất lúa, kích thích phân hóa mầm hoa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm