Lunar 150WP (1kg) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

Lunar 150WP giúp kích thích lúa nhảy nhiều chồi, cứng cây, hạn chế đổ ngã, hạt chắc mẩy, ra hoa xoài và sầu riêng; giúp ra hoa đồng loạt, tăng tỷ lệ đậu trái

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm