Kihora 15WP (1kg) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

Kihora 15WP có tác dụng ức chế sinh trưởng để cây chuyển sang quá trình sinh sản, có tác dụng phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa trái vụ.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm