Oncol 25WP (100g) – Thuốc trừ sâu

Oncol 25WP sử dụng trong phòng trừ nhiều lọai sâu bênh: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân lúa; rêp sáp hại cam quít; rệp vẩy, tuyến trùng hại cà phê; bọ trĩ hại dưa hấu.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm