Satunil 60EC (400ml) – Thuốc trừ cỏ

Satunil 60EC là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm trên ruộng lúa, diệt trừ hiệu quả cỏ hòa bản, cỏ lồng vực, cỏ đuội phụng, cỏ chác lác, cỏ lá rộng.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm