Haydn 150SL (1 lít) – Thuốc trừ cỏ

Haydn 150SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, đặc trị các lọa cỏ mần trầu, rau trai, cỏ chỉ,… với tác động cháy cực nhanh.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm