Becano 500SC (100ml) - Thuốc trừ cỏ đặc hiệu Bayer | Phân Dơi Số 1

Becano 500SC (100ml) – Thuốc trừ cỏ đặc hiệu Bayer

540,000  519,900 

Thuốc trừ cỏ Becano 500SC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, không chọn lọc, chỉ dùng 1 lần, không sợ chai đất. Thuốc sử dụng trên cây lâu năm.

Tư Vấn Mua Hàng