Bayer Racumin 0.75 TP (20gr) – Thuốc diệt chuột

Racumin 0.75 TP là thuốc diệt chuột giúp kiểm soát hiệu quả dịch hại nông thôn do chuột gây hại

Dễ sử dụng, ít độc cho gia cầm và vật nuôi.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm