Bayer Racumin 0.75 TP (20gr) - Thuốc diệt chuột | Phân Dơi Số 1

Bayer Racumin 0.75 TP (20gr) – Thuốc diệt chuột

Racumin 0.75 TP là thuốc diệt chuột giúp kiểm soát hiệu quả dịch hại nông thôn do chuột gây hại

Dễ sử dụng, ít độc cho gia cầm và vật nuôi.

Tư Vấn Mua Hàng