Trobin 250SC (100ml) – Thuốc trừ bệnh

Trobin 250SC chứa Azoxystrobin (min 93%) có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh đạo ôn, khô vằn, vàng lá do nấm trên cây lúa, bệnh ghẻ trên cây cam, thán thư trên cây xoài

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm