Totan 200WP (20g) – Thuốc đặc trị Vi Khuẩn

Totan 200 WP là thuốc trừ bệnh vi khuẩn, có tác dụng phòng trừ bệnh cháy bìa lá (bạc lá và lúa) và bệnh vàng lá chín sớm hại lúa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm