Tilt Super 300EC (10ml) - Thuốc trừ bệnh Syngenta | Phân Dơi Số 1

Tilt Super 300EC (10ml) – Thuốc trừ bệnh Syngenta

Tilt Super 300EC là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh. Kiểm soát tuyệt hảo bệnh lem lép hạt, vàng lá, đốm vằn.

Tư Vấn Mua Hàng