Melody DUO 66.75WP (500gr) – Thuốc trừ bệnh

Melody Duo 66.75WP – Thuốc đặc trị Mốc Sương.

Công thức phối hợp mới, dùng để thay thế các loại thuốc đã bị kháng.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm