Keviar 325SC (200ml) – Thuốc trừ bệnh phổ rộng

Keviar 325SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, đặc trị bệnh lem lép hạt lúa, bệnh vàng lá chín sớm, khô vằn, đạo ôn lá lúa. Có tính nội hấp.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm