Kasuran 50WP (300g) - Thuốc trừ nấm bệnh, vi khuẩn | Phân Dơi Số 1

Kasuran 50WP (300g) – Thuốc trừ nấm bệnh, vi khuẩn

Kasuran 50WP là loại thuốc trừ nấm và diệt khuẩn có phổ tác dụng rộng, có tác dụng phòng và trừ bệnh hữu hiệu nhờ ưu thế trộn lẫn kasugamycin và đồng.

Tư Vấn Mua Hàng