Exin 4.5SC – R (100ml) – Thuốc trừ bệnh sinh học

Exin 4.5SC – R là thuốc trừ bệnh sinh học, sử dụng phòng và trị bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, đạo ôn cổ bông trên trên lúa, bắp, mía, khoai mì

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm