DuPont Aproach 250SC (250ml) – Thuốc trừ bệnh

263,900 

DuPont Aproach 250SC là thuốc trừ bệnh có phổ trừ nấm rộng, quản lý cùng lúc nhiều loại nấm bệnh (lem lép hạt, đạo ôn và vàng lá…) gây hại trên lúa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm