Cythala 75WP (20g) – Thuốc trừ bệnh

Cythala 75WP là thuốc trừ bệnh có tính tiếp xúc, phổ trừ bệnh rất rộng, lưu dẫn mạnh, đặc trị các bệnh do nấm Phytophthora, Peronospora và Plasmopara gây ra.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm