Beam 75WP (8g) – Thuốc trừ bệnh

Beam 75WP chứa hoạt chất Tricyclazole, ngăn chặn bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) trên lúa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm