Activo 750WG (6g) – Thuốc trừ bệnh

Activo 750WG là thuốc trừ bệnh phòng và trừ được nhiều loại bệnh hại cây trồng. Hiệu quả của thuốc ổn định, ngay cả trong mùa mưa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm