ProGibb 40%SG (0.5g) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

ProGibb 40%SG giúp kích thích hạt nẩy mầm, cây ra hoa, sự hình thành quả và tạo ra những quả không hạt, cân bằng tỷ lệ hoa đực và hoa cái, tăng chiều dài phát hoa, gié lúa

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm