Palove Gold 15WP (1kg) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

Palove Gold 15WP là thuốc điều hòa sinh trưởng, giúp lúa cứng cây, chống đỗ ngã, thúc đẩy ra hoa, tăng năng suất và chất lượng gạo.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm