Bonsai 25SC (1 lít) – Thuốc điều hòa sinh trưởng lúa

Bonsai 25SC là thuốc ức chế sinh trưởng chiều cao cây, giúp hạn chế phát triển chiều cao và cứng cây chống đổ ngã, nâng cao sức đề kháng rầy nâu và sâu bệnh hại khác trên lúa.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm