Adephone 48SL (1 lít) – Thuốc điều hòa sinh trưởng

Adephone 48SL giúp một số cây trồng phân hóa mầm hoa, giúp cây ra hoa sớm vụ và trái vụ, kích thích mủ cho cây cao su.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm