Túi bao trái na (túi vải non-woven) 18 x 20 cm | Phân Dơi Số 1