Túi bao trái mít to (túi vải non-woven) 50 x 70 cm | Phân Dơi Số 1