Vifu Super 5GR (1kg) – Thuốc trừ sâu

Vifu Super 5GR sử dụng phòng trừ các loại sâu, côn trùng, tuyến trùng trong đất như: sâu đất, dế, tuyến trùng hại rễ, thân cây, các loại sâu, côn trùng đục thân.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm