Map Winner 5WG (4g) – Thuốc trừ sâu

Map Winner 5WG là thuốc đặc trừ sâu cuốn lá hại lúa, hiệu lực cao, tác dụng rộng. ít ảnh hưởng đến thiên địch, phù hợp với chương trình IPM.

Tư Vấn Mua Hàng

* Giá niêm yết trên áp dụng mua sỉ ;
* Giá mua lẻ vui lòng gọi Hotline 0903 635 082