Tarang 280SL (900ml) – Thuốc trừ cỏ

Tarang 280SL là thuốc diệt cỏ bằng con đường tiếp xúc, diệt triệt để từ gốc tới ngọn, diệt được các loại cỏ đã kháng với Paraquat hoặc Glyphosate như là: mần trầu, rau trai, thài lài…

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm