Michelle 62EC (1 lít) – Thuốc trừ cỏ

Michelle 62EC là lhuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm cho lúa, đặc trị cỏ lồng vực (cỏ gạo), cỏ đuôi phụng (cỏ cám), cỏ cháo, cỏ chác & cỏ lá rộng khác.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm