Dual Gold 960EC (250ml) – Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm

Dual Gold 960EC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm của Syngenta, tác dụng trừ cỏ chọn lọc, được sử dụng trên rau màu, đậu đỗ các loại.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm