Basagran 480SL (100ml) – Thuốc trừ cỏ Đức

Basagran 480SL là thuốc trừ cỏ của BASF (CHLB Đức), có tác dụng diệt cỏ mạnh mẻ, kể cả những loài cỏ kháng thuốc như cỏ cháo chác.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm