CAT 0.25WP (10g) – Thuốc diệt chuột

CAT 0.25WP là thuốc diệt chuột nhóm chống đông máu. Khi ăn phải bả, chuột sẽ bị chảy máu đường ruột, chảy máu mắt, bị lạnh, khó thở và ngưng cắn phá, tránh trong hang và chết trong 3 ngày

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm