DuPonttM Equation 52.5WG (200ml) - Thuốc trừ bệnh | Phân Dơi Số 1

DuPonttM Equation 52.5WG (200ml) – Thuốc trừ bệnh

DuPontTM Equation 52.5WG là thuốc trừ bệnh đặc trị bệnh vàng lá chín sớm, khô vằn, bạc lá, đạo ôn, lem lép hạt trên cây lúa.

Tư Vấn Mua Hàng