Donacol Super 700WP (500g) – Thuốc trừ bệnh

Donacol Super 700WP là thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất Propineb – đặc trị thán thư ở lá, cây và trái xoài.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm