Daconil 75WP (15gr) – Thuốc trừ bệnh

Daconil 75WP là thuốc trừ bệnh chính hiệu của SDS Nhật Bản, tác dụng phổ rộng, phòng trị 250 loại bệnh trên 200 loại cây trồng khác nhau.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm