Alfamil 35WP (100g) – Thuốc trừ bệnh

39,900 

Alfamil 35WP là thuốc trừ bệnh nội hấp, có phổ rộng, đặc trị bệnh chết nhanh hại cây hồ tiêu, và các loại bệnh khác như sương mai, nứt thân xì mũ, đốm lá, cháy lá, vàng lá, thán thư.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm