B-Nine 85SG (200g) – Chất kích thích sinh trưởng Daminozide

81,600 

Hạn chế sự vươn dài của cây, tăng đẻ nhánh, phân cành gấp 4-6 lần.

Kích thích ra hoa, đậu quả đối với một số cây ăn quả.

Tư Vấn Mua Hàng

* Đơn hàng tối thiểu 10 sản phẩm