Phân bón thông minh Chuyên cho hoa - Smart Fertilizer Flower No. 3

Phân bón thông minh Chuyên cho hoa – Smart Fertilizer Flower No. 3

  • Cung cấp đầy đủ đa trung vi lượng cho cây cảnh phát triển thân, cành, nhành, lá.
  • Hỗ trợ kích thích ra hoa.
Tư Vấn Mua Hàng
Danh mục: